top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOsmania

Słodka i orzeź­wia­jąca her­bata po turecku z miętą

Poczę­stu­nek w postaci her­baty jest sym­bo­lem turec­kiej gościn­no­ści. Pije się ją w dużych ilo­ściach, nawet do kil­ku­na­stu razy dzien­nie, także w naj­więk­sze upały. Herbata po turecku to nie tylko powód do spędzenia wspólnie popołudnia, to także swoisty symbol gorącej Ankary.Jak zaparzyć herbatę po turecku? Parzenie herbaty to długi proces. Herbatę po turecku podajemy osłodzoną z miętą i baklavą na deser
Herbata po turecku

Jak parzyć herbatę po turecku?


Zapa­rze­nie her­baty po turecku to swo­isty rytuał. Liście her­baty zapa­rzamy w çay­dan­lık, czyli w spe­cjal­nym imbryku. To wła­ści­wie dwa czaj­niczki, które są szczel­nie ze sobą połą­czone. Do dol­nego nale­wamy wodę i gotu­jemy ją do wrze­nia. W górny wsy­pu­jemy liście her­baty na spe­cjalne sitko, a następ­nie zale­wamy je nie­wielką ilo­ścią gorą­cej wody, aby otrzy­mać esen­cję.

Herbata po turecku, spo­sób przy­go­to­wa­nia:

  1. Wsy­pu­jemy 2–3 łyżki sto­łowe her­baty do gór­nego czaj­niczka, zale­wamy małą ilo­ścią zim­nej wody w celu prze­płu­ka­nia, po czym ją odle­wamy.

  2. Nale­wamy wodę do 3/4 obję­to­ści dol­nego czaj­niczka i gotu­jemy.

  3. Po zago­to­wa­niu prze­le­wamy wrzą­tek do gór­nego, aby pokrył liście na wyso­ko­ści ok. 3 cm.

  4. Znowu uzu­peł­niamy wodą dolny czaj­ni­czek i na­dal gotu­jemy.

  5. Po zago­to­wa­niu i zesta­wie­niu z ognia cze­kamy ok. 30minut, w celu uzy­ska­nia odpo­wied­niej mocy i smaku esen­cji.

  6. Następ­nie napeł­niamy szkla­neczkę esen­cją na ok. 1cm i dole­wamy wrzą­tek zdol­nego czaj­nika.


Dlaczego Turcy piją w upał wrzątek?


Z pozoru picie gorącej herbaty z cukrem nie jest najlepszym pomysłem w czasie upałów. Jednakże tylko z pozoru. Arabowie, jako lud mieszkający od pokoleń na rozżarzonej pustyni wypracowali wiele sposobów na radzenie sobie z wysoką temperaturą. Przodkowie dzisiejszych mieszkańców Afryki Północnej zauważyli, że gorący napar podnosi znacznie temperaturę ciała człowieka, przez co różnica między nią a otoczeniem staje się mniejsza, dlatego wypicie gorącej herbaty z cukrem działa w kolejnych momentach kojąco. Słodzenie również miało swój cel, cukier podany w wersji rozpuszczonej, szybko wchłania się do krwiobiegu, dzięki czemu natychmiastowo uzupełnia bilans kaloryczny. W upałach zwykle nie mamy apetytu, a karawana musiała aktywnie podążać do celu, aby dostarczyć transportowane towary do miejsca przeznaczenia.

Aro­ma­tyczną her­batę pijemy zatem z maleń­kich szkla­ne­czek w kształ­cie tuli­pa­nów, podawanych na spodeczku z kostkami cukru.

Herbata z miętą doskonale orzeź­wia w naj­bar­dziej upalne dni. Zapraszamy do naszej tradycyjnej tureckiej kuchni.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page